Van alles

Nieuwe ontmoetingsplekken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Goed nieuws! Vanaf oktober 2023 worden er ontmoetingsplekken geopend in de wijken Bilgaard en Camminghaburen, waar speciale aandacht wordt gegeven aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Vanaf 3 oktober ben je welkom in de wijkkoepel te Bilgaard op dinsdagen en donderdagen en in het wijkcentrum te Bilgaard op woensdagen van 09.30- 12.30 uur. De locatie Camminghaburen is nog in ontwikkeling, maar die zal zo spoedig mogelijk volgen.

Kun je het je voorstellen dat je op een dag wakker wordt en niet meer weet wat je gisteren hebt gedaan? Dat je te bang bent om alleen naar buiten te gaan en de weg naar huis niet meer kunt vinden? Of dat je bang bent dat mensen in je omgeving door hebben dat je aan geheugenverlies lijdt? Wat zou het dan fijn zijn als je naar een locatie kon waar je ondanks je geheugenverlies altijd welkom bent. Waar de koffie voor je klaar staat en er een luisterend oor geboden kan worden naast de mogelijkheid om activiteiten te ondernemen die je misschien al in geen tijden meer alleen hebt durven doen.

Deze ontmoetingsplekken zijn het resultaat van een behoefteonderzoek van de gemeente Leeuwarden naar dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Met de resultaten van dit onderzoek willen Amaryllis, Odensehuis Gerard Smit, casemanagers dementie, de Gemeente Leeuwarden, Alzheimer Nederland en zorgverzekeraar de Friesland samen met wijkbewoners en andere betrokkenen bij de wijken deze behoeften in de praktijk brengen.

Luisterend oor

De ontmoetingsplekken zijn voor iedereen vrij toegankelijk en er is iemand aanwezig voor een goed gesprek of een luisterend oor. Er zijn nieuwe mensen om te ontmoeten en er staat altijd een bakkie voor je klaar!

Wilt je meer weten, dan kun je contact opnemen via:

Telefoonnummer: 06 12 78 02 52
Email: info@odensehuisleeuwarden.nl

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close