OpinieVan allesWonen & Veiligheid

Woningnood

Net als in de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ik in de kraakbeweging zat, is de woningnood ook nu
betrekkelijk. In die tijd stonden er veel grote panden leeg die eigendom waren van vastgoedondernemers. Echte plannen hadden ze vaak niet. Het was wachten op betere tijden. Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook verschillen. Laten we eens kijken wat de oorzaken van de huidige woningnood zijn.

Speculatie en belegging

Nu de banken geen rente meer geven, zoeken mensen andere bestemmingen om hun vermogen te laten renderen. Het kopen van huizen is een goed alternatief. Zeker als de bank constructies ondersteunt die het makkelijk maken om je huis vervolgens te kunnen verhuren. Er schijnt een regeling te bestaan waarbij je, wanneer jij een huis koopt maar er zelf niet in gaat wonen en het onderverhuurt, een hogere hypotheek
kunt krijgen. Laatst zag ik in een reportage dat een man van begin dertig op deze manier miljonair was geworden. De eigenlijke potentiële kopers worden op deze manier van de markt gedrukt. Ze kunnen diezelfde huizen dan vervolgens (duur) gaan huren.

Echtscheidingen

Vroeger bleven mensen bij elkaar vanwege de kinderen en omdat het voor vrouwen financieel onaantrekkelijk was om te scheiden. Tegenwoordig, mede dankzij meer financiële onafhankelijkheid van vrouwen, gaan stellen sneller uit elkaar. Het aantal eenpersoonshuishoudens blijft maar stijgen. Onze maatschappij is heel individualistisch geworden. Deze mensen hebben allemaal woonruimte nodig. In het geval van een scheiding ook nog vaak met voldoende plek voor de kinderen. In plaats van één woning heb je er dan dus twee nodig. Dat dit een aanslag op het woningaanbod is lijkt me duidelijk.

Scheefwoning

Veel senioren wonen eigenlijk in te grote huizen. Ze zouden wel willen verhuizen, maar niet naar het huidige aanbod. Bij ons in de wijk staat een verzorgingsflat waar meer dan veertig appartementen leeg staan. Doordat ouderen massaal in veel te grote huizen blijven wonen, is er geen doorstroom. De huizen zijn er dus wel, maar ze worden bewoond door de verkeerde mensen. Jonge gezinnen komen daardoor knel te zitten.

Verhuurdersheffing

Enige tijd geleden waren er grote speculatieschandalen van enkele grote woningbouwcoöperaties, waaronder Vestia. Het verlies was gigantisch en deze schuld werd vereffend door de woningbouwverenigingen een soort belasting te laten betalen, de verhuurdersheffing. Die belasting heeft er vervolgens voor gezorgd dat de huren fors omhoog gingen en dat er nauwelijks meer geïnvesteerd werd door woningbouwverenigingen. Voor veel mensen werd hiermee zelfs de sociale woningbouw te duur.

Immigratie

Ik moet het toch noemen: de woningnood wordt ook veroorzaakt door de nieuwkomers. Vaak reist een vader of zoon vooruit en later komt de hele familie er achteraan. Deze mensen worden veelal gehuisvest in te kleine huizen. Dat, en het feit dat ze uit een andere cultuur komen, wil nog wel eens overlast geven. Deze stroom van asielzoekers doet een enorm beroep op het huidige woningbestand, en dan met name de sociale huurwoningen. Als er meer mensen in een land wonen, heb je meer woningen nodig. Dit zijn grofweg de belangrijkste oorzaken en andere dan die ons worden voorgehouden. Natuurlijk hebben we een stikstofprobleem en natuurlijk is er een tekort aan geschikte betaalbare woningen. De oplossingen die voorgesteld worden, namelijk bouwen voor starters en het middensegment, zijn echter onhaalbaar en onnodig. Hoe kan het dat er veel leegstand is als er woningnood is?

OPLOSSINGEN

Aanpakken speculatie

Waarom mogen mensen een huis kopen als beleggingsobject terwijl er woningnood is? Als we nu
gewoon stellen dat je alleen een huis mag kopen als je er zelf in gaat wonen (ik kan me nog herinneren dat er vroeger in Groningen zo’n regel was. Waarom is die eigenlijk afgeschaft? ). Een Prins Bernhard-belasting, als je meer dan vijf huizen hebt moet je daar extra voor betalen, zet geen zoden aan de dijk. Dat wordt gewoon doorbelast en dan worden de huren nog hoger. Misschien kunnen gemeenten wat regelen met hun bestemmingsplan, waardoor het onmogelijk wordt om huizen op te kopen. Nog mooier zou het zijn als die huizen massaal te koop zouden moeten worden aangeboden, domweg omdat het verboden wordt ze nog langer te verhuren. Dat geeft natuurlijk wel complicaties voor de huidige huurders. Die moeten zo’n pand dan bijvoorbeeld kunnen kopen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met de trend te doorbreken door te verbieden dat je met huizen mag speculeren.

Bouwen voor senioren

In plaats van bouwen voor starters en het middensegment, zou er juist voor senioren gebouwd moeten worden. Denk daarbij aan hofjes met gemeenschappelijke voorzieningen, een soort ‘centraal wonen’. Je slaat dan twee vliegen in één klap: de senioren stromen door en de zorg wordt aanzienlijk ontlast doordat de senioren grotendeels voor elkaar kunnen zorgen. En passant los je nog een derde probleem op: mensen zullen niet meer zo eenzaam zijn.

Beperken van nieuwkomers

Ik vind het hard dit te moeten zeggen, maar we kunnen de stroom asielzoekers niet aan. Eerst komt er één en vervolgens komt er een (groot) gezin achteraan. Ik gun deze mensen een plekje, maar de realiteit is dat andere gegadigden daardoor niet aan de beurt komen en nog langer moeten wachten. Vaak worden deze gezinnen gehuisvest in veel te kleine huizen en dat gecombineerd met het verschil in cultuur geeft regelmatig spanningen in de wijken.

CONCLUSIE

Oké, er is woningnood, maar die zit anders in elkaar dan ons nu wordt voorgehouden. De mismatch tussen vraag en aanbod wordt grotendeels veroorzaakt door speculatie. Het gebrek aan doorstroming zorgt ervoor dat veel mensen, met name senioren, te groot behuisd zijn. We moeten de bevolkingsgroei stoppen. Het hebben van grote gezinnen is niet meer iets van deze tijd. Tot slot: misschien zorgt corona ervoor dat we weer meer oog hebben gekregen voor wat echt belangrijk is. Wellicht zorgt dat ervoor dat we andere keuzes maken. ■

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close