Van alles

De Buurtkamer in Bilgaard is er voor iedereen

Vanaf 1 januari 2021 is iedereen welkom in een van de tien buurt- of dorpskamers van de gemeente Leeuwarden. Een plek waar je (nieuwe) mensen kunt ontmoeten, mee kunt doen aan activiteiten en vragen kunt stellen over allerlei zaken in het leven die je bezig houden.  De seniorenkrant kreeg een warm onthaal in Bilgaard, waar de buurtkamer een aanvulling is op een reeds bestaande samenwerking tussen verschillende (vrijwilligers)organisaties. Dick Bootsma en Geartsje Gietema vinden dit interview “een prachtige gelegenheid om te vertellen wat we hier allemaal onder andere voor ouderen kunnen betekenen”.

Een groot bord buiten op de stoep geeft al een indruk van wat je binnen kunt verwachten. De gang hangt vol met vrolijke affiches. Direct rechts van de deur is de balie waar je je kunt melden. Daar zitten de mensen van het wijkservicepunt, waarover later meer.  Dick Bootsma (coördinator en zakelijk leider) geeft me een rondleiding door het gebouw. In elke ruimte van het sfeervol ingerichte gebouw tref ik bezoekers. In de ontmoetingsruimte zit een vrijwilliger van de wijkvereniging aan een tafel voorzien van een bordje ‘Buurtkamer’ klaar om vragen te beantwoorden. De wijkagent is druk in gesprek met bewoners.

De deur staat open voor iedereen

Nog onder de indruk van wat ik gehoord en gezien heb, schuif ik aan voor een kopje koffie in het kantoor, waar later ook Geartsje Gietema van Amaryllis aanschuift. “Er wonen veel ouderen in deze wijk, ik denk dat die groep wel een derde van alle bewoners vormt.  Veel van hen nemen al enthousiast deel aan activiteiten die we hier vanuit het wijkcentrum Bilgaard organiseren, maar we zien dit interview als een kans om te belichten wat we nog meer voor ouderen kunnen betekenen”,  trapt Dick af. Meer bekendheid met de buurtkamer zal ouderen helpen gemakkelijker over de drempel te stappen, meent Geartsje. De deur staat open voor iedereen.

De activiteiten die in dit gebouw plaatsvinden zijn niet op één hand te tellen.  Dick noemt een paar en verwijst naar de activiteitenkalender. “We hebben vier wandelclubs allemaal voor ouderen, die wandelen in het Leeuwarder Bos. Er is iemand die buiten fitness en gymnastiek geeft. We hebben een fietsclub met elektrische fietsen, een bridgeclub en een ouderensoos die goed bezocht wordt. Als ouderen één keer over de drempel zijn, doen ze overal aan mee en worden ze kind aan huis”, grapt hij.

Een kopietje, een klusje, een luisterend oor

Het wijkservicepunt is het voorportaal van de buurtkamer. Hier kunnen wijkbewoners met praktische en eenvoudige hulpvragen terecht. “Men komt bijvoorbeeld om een kopietje te maken of om te vragen of er een klusje gedaan kan worden zoals de tuin weer even netjes maken. We helpen ouderen die vergeetachtig zijn hun agenda bij te houden, bij het uploaden van adressen op de telefoon of bij het installeren van de QR-code. We bieden een luisterend oor aan mensen die voor een zieke partner zorgen. Soms krijgen we vragen van bewoners die bezorgd zijn over hun buren. Ze zien dat de tuin niet netjes is, dat er veel rekeningen liggen”, vertelt Dick. Daarnaast kun je er terecht voor het aanvragen van een uitkering, het indienen van bezwaren of het aanvragen van een kwijtschelding.” Geartsje vult aan: “Of voor vragen over de WMO van de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bijvoorbeeld over huishoudelijke hulp of taxivervoer.”

De vrijwilligers van het wijkservicepunt verwijzen als het nodig is door naar de buurtkamer. “Mensen van Humanitas thuisadministratie zitten hier een keer per week en helpen je geld- en administratiezaken op orde te brengen en te houden. Verder hebben we een energiecoach, die met je in kaart brengt of jij je energiekosten omlaag kunt brengen. Bijvoorbeeld door de CV-ketel zuiniger af te stellen. Best wel handig in een tijd waarin je pensioengeld omlaag gaat. De wijkagent is er voor vragen over burenoverlast of fietsen die in de weg staan.”

Combinatie van vrijwilligers en professionals

In Bilgaard verkeert men in de gelukkige positie een beroep te kunnen doen op een groot team van gastheren en gastvrouwen, aangevuld met studenten.  Die krijgen van bewoners vragen op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van kinderen te horen, waar het sociaal wijkteam bij kan helpen. Geartsje: “We weten elkaar steeds beter en op een leuke manier te vinden. Er zijn duidelijke kaders voor wie wat doet: de enkelvoudige vragen doen de vrijwilligers, de meervoudige vragen pakken de professionals op.”

Officieel is de buurtkamer 1 januari gestart, maar die is door corona een paar keer dicht geweest. “Pas sinds augustus zijn we elke dag hier.” Steeds meer bewoners weten de buurtkamer te vinden. “Na het lezen van dit stuk hopelijk ook veel meer ouderen. Bilgaard heeft een fijne, laagdrempelige plek, waar mensen met hun vragen en zorgen terecht kunnen.”

Buurt- en dorpskamers gemeente Leeuwarden

De buurt- en dorpskamers moeten een belangrijke rol vervullen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vrijwilligers zijn daarbij van wezenlijk belang. In een buurt- en dorpskamer is iedere inwoner van de gemeente Leeuwarden welkom; met én zonder ondersteuningsvraag. Het is een plek om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en activiteiten met en voor elkaar te ontplooien. Een bruisende plek met reuring. In de buurt- en dorpskamer zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten actief. Samen onderzoeken zij welke ondersteuning passend is. De beroepskracht is eindverantwoordelijk voor de in te zetten ondersteuning. Hoewel veel partijen hard aan het werk zijn om de buurt- en dorpskamers in de gemeente Leeuwarden succesvol te laten draaien, is dat nog niet overal gelukt. Dat komt onder andere door een tekort aan vrijwilligers. ■

Kijk voor meer informatie op www.lwdvoorelkaar.nl/buurtendorpskamers

Wijkservicepunt/wijkcentrum Bilgaard 058 2663327

wijkservicepunt@bilgaardnet.nl;

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close