Vroeger

Aed levwerd promoot geschiedenis van Leeuwarden en omstreken

Aan ambitie schort het niet bij de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Enthousiast vertellen vier bestuursleden over de diverse activiteiten die de vereniging sinds de oprichting in 2000 heeft ontplooid. Ook voor de toekomst staan er vele mooie plannen op stapel.

Nico van der Meer is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, Daan Postma is voorzitter, Klaas Zwart is bestuurslid en Dennis Klooster is secretaris. Aed Levwerd begon in 2000 met de uitgave van het prachtige blad Leovardia (dat leden drie keer per jaar ontvangen), maar groeide al snel uit tot meer. Behalve Leovardia verschijnen er regelmatig andere publicaties, zoals stadswandelingen. Die laatste zijn overgenomen door het Historisch Centrum Leeuwarden, waar Aed Levwerd veel mee samenwerkt.

Open Monumentendag

De Open Monumentendag, die ieder jaar in het tweede weekend van september  plaatsvindt, is ook een initiatief van Aed Levwerd en wordt mede georganiseerd door het HCL en de gemeente Leeuwarden. “Vrijwilligers steken daar veel tijd en energie in”, zegt Daan Postma. De dag trekt zo’n drieduizend belangstellenden. Afgelopen september waren enkele dorpen aan de beurt, want ook die barsten van de historische schatten. “Mooie dorpskernen, prachtige boerderijen, oude gebouwen”, weet Klaas Zwart. Een andere dag die Aed Levwerd organiseert is de Liwwadderdag, die eens in de drie jaar wordt gehouden. De laatste keer viel de wijk Heechterp Schieringen de eer ten deel. “Samen met het HCL en de buurtvereniging brengen we dan de geschiedenis van een wijk of buurt onder de aandacht. Arno Brok heeft bijvoorbeeld tijdens zijn studie jarenlang in Heechterp Schieringen gewoond”, vertelt Dennis Klooster.

Werkgroepen

Aed Levwerd kent diverse werkgroepen, zoals de werkgroep Archeologie en de werkgroep Industrieel erfgoed. Zo deed de werkgroep Archeologie onderzoek nabij de Camminghaburg waar verschillende verdedigingsgrachten werden ontdekt en uitgediept. De werkgroep Industrieel erfgoed richt zich onder andere op het voor het voetlicht brengen van het industriële verleden van Leeuwarden. De werkgroep is bezig met een route door de stad en het plaatsen van informatiebordjes op panden, mits de eigenaren dat willen. “Niet iedereen zit erop te wachten dat mensen voor je ramen staan te lezen”, zegt Nico van der Meer.

Prijzen

En dat is nog niet alles. Aed Levwerd reikt ook prijzen uit, zoals de Pommeranten Pries en de Hendrik ten Hoevepries. De eerste is een prijs voor personen of instellingen die in Leeuwarden een belangrijke rol spelen op cultureel of historisch gebied. De laatste is een prijs voor het in oude staat herstellen van particuliere woningen, gebouwen, objecten of onderdelen daarvan en bijbehorende tuinen of erven. Al deze activiteiten vloeien voort uit één en dezelfde bron: hun liefde voor de stad en haar omgeving. Want dat is toch waar het Aed Levwerd om te doen is: het promoten van de plaatselijke geschiedenis. “We vinden het belangrijk om mensen te betrekken bij de historische omgeving waar ze in wonen. Als je meer weet over je omgeving, besef je vaak ook hoe mooi die is. Dan gaat geschiedenis leven. Op die manier raak je meer betrokken bij je dorp of
stad”, besluit Klaas Zwart. ■

Word ook lid!

Met jouw lidmaatschap verrijk je de kennis van (de gemeente) Leeuwarden en draag je bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen drie maal per jaar het blad Leovardia. Ook kan men lezingen en diverse andere activiteiten bezoeken. De minimale jaarcontributie bedraagt €23,50. De ledenadministratie wordt verzorgd door Nico van der Meer, te bereiken via ledenadministratie@aedlevwerd.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht op www.aedlevwerd.nl.

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close