Financieel

Na Leven – Hannie Schuurman

Wikkel de nalatenschap van de eerst overleden ouder eerst goed af

Door: Hannie Schuurman, RegisterExecuteur

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de dood. Iemand in je omgeving overlijdt. Een bekende, vriend of een familielid. Sommige mensen moeten zelfs afscheid nemen van hun kind. Terwijl het verdriet nog vers is, volgt wellicht na de uitvaart nog de afwikkeling van de nalatenschap.

Nabestaanden en/of erfgenamen kunnen dat in principe zelf, maar er komt veel bij kijken. Vaak zeg ik tegen mensen die mijn deskundigheid inroepen: wees maar blij, dat je hier geen expert in bent, want dan zou je (te)veel overlijdens in je directe kring hebben meegemaakt.

Ik heb van het afwikkelen van nalatenschappen mijn werk gemaakt. Met professionele afstand, deskundigheid én menselijke warmte, leid ik erfgenamen door de administratieve-, juridische- en fiscale aspecten van de afwikkeling. In deze rubriek lees je over zaken waar je bij leven misschien niet bij stilstaat.

Wikkel na het overlijden van de eerste ouder die nalatenschap af
Eén van de belangrijkste vragen die gesteld worden bij de voorbereiding of afwikkeling van de nalatenschap van een langstlevende partner is: wat is er gebeurt na het overlijden van de eerste ouder? Het antwoord is meestal: niets. Want de langstlevende ouder heeft toen alles gekregen. Dat blijkt juridisch gezien niet altijd de juiste beslissing.

Ons erfrecht is in de wet geregeld. Het kan natuurlijk zijn dat de overledene een testament gemaakt heeft, waarmee de wet doorkruist wordt. In alle gevallen is van het belang om de nalatenschap van de eerst overleden ouder goed af te wikkelen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je de (erfrechtelijke) verkrijgingen van de langstlevende en de kinderen goed vastlegt. Maar ook de afgifte van het vrucht gebruik van de woning, zoals door de erflater bij testament bepaald.

Het afwikkelen van de nalatenschap van de eerste ouder kan problemen voorkomen bij het overlijden of hertrouwen van de langstlevende ouder.

Het kan immers lastig worden om over 20 jaar de omvang van de nalatenschap nog vast te stellen, waarop de vorderingen van kinderen gebaseerd dienen te worden. Wellicht kan ook erfbelasting worden bespaard, bijvoorbeeld door renteafspraken te maken. Blijkt bij het voorbereiden van een nalatenschap dat de verkrijgingen na het overlijden van de eerste ouder niet zijn vastgelegd, dan proberen we dat als nog te reconstrueren. ■

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close