LeeuwardenVan allesWonen & Veiligheid

Buurtbemiddelaar Wienie Veld

"Het gaat nooit echt om die heg of die schutting"

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk in onze samenleving. Het zijn stille krachten die vaak in alle bescheidenheid, maar met passie en enthousiasme, klaar staan voor sportclubs, kwetsbare mensen en cultuurinstellingen. We kunnen niet zonder hen en zetten daarom graag een van de vele vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje: buurtbemiddelaar Wienie Veld (67).

Wienie woont in Grou en kreeg een kleine tien jaar geleden een advertentie onder ogen waarin buurtbemiddelaars werden gevraagd voor Leeuwarden en omstreken. Ze wist helemaal niet dat er buurtbemiddelaars bestonden en het wekte haar nieuwsgierigheid. En dus nam ze contact op met het team vrijwilligerswerk van Amaryllis. Inmiddels heeft Wienie zo’n vijftig bemiddelingszaken gedaan en kent ze alle ins en outs van dit bijzondere werk.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is het oplossen van burenconflicten met behulp van vrijwilligers. Deze bemiddelaars voeren gesprekken met buren die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Ze helpen hen weer met elkaar in gesprek te komen en zorgen ervoor dat conflicten niet verder escaleren. Want uiteindelijk wil niemand in onmin met de buren leven; dat geeft alleen maar heel veel stress.

Geen rijdende rechter

Het doet een beetje denken aan de Rijdende Rechter, maar die werkt volgens Wienie heel anders. “In dat programma gaat het om regels en het wetboek”, zegt ze. “Het probleem wordt daarmee lang niet altijd opgelost. Wij proberen juist los van die regels te achterhalen wat er achter een conflict zit. Het gaat nooit echt om die heg of schutting. Maar bijvoorbeeld wel over je niet serieus genomen voelen. Als iemand mij vertelt dat de buurman zich beter voelt dan anderen, dan weet ik dat er iets scheef zit in dat contact. Daar moet je iets mee om het op te kunnen lossen. Dat psychologische stuk vind ik heel boeiend.”

Geen kopje koffie meer

In veel straten en buurten is het natuurlijk gewoon heel gezellig, maar het aantal burenruzies neemt nog altijd toe. “Ik verbaas me erover hoe vaak het voorkomt dat buren elkaar helemaal niet kennen. Soms weten ze elkaars naam niet eens. Maar er worden wel aannames over de ander gedaan. Hij zal wel zus of zo zijn. Dat wordt dan een hele wolk van negativiteit en er ontstaat irritatie zonder dat ze elkaar persoonlijk kennen. Vroeger nodigde je nieuwe buren uit voor een kopje koffie om kennis te maken, maar dat gebeurt nog maar weinig.”

Blaffende hond of drumstel

Als er sprake is van een conflict tussen buren, kan een van de partijen zelf om bemiddeling vragen. Ook komen er aanvragen binnen via de politie of de woningstichting. De coördinator van Amaryllis registreert de aanmelding en daarna worden Wienie en haar collega’s ingezet. Een ruzie kan over van alles gaan: over het nieuwe drumstel van de buurjongen, een boom die over de erfgrens staat of een altijd maar blaffende hond. “Als we een melding krijgen gaan we eerst met de melder praten. Daarna nemen we de tijd om naar het verhaal van de andere partij te luisteren. Die weet vaak van niks, dus het is belangrijk om dat zorgvuldig te doen. Nadat we alle betrokkenen hebben gesproken, vragen we of ze bereid zijn tot een bemiddelingsgesprek. Dat lukt in veel gevallen, maar soms wil iemand echt niet meewerken. Dan kunnen we besluiten om te gaan ‘pendelen’. We delen het verhaal van de een met de ander en zo wordt er op afstand via ons over en weer gecommuniceerd. In de hoop dat we op die manier tot een oplossing komen.”

Trainingen en overleg

Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. Wienie heeft veel ervaring in de zorg voor mensen met een beperking en psychiatrische patiënten. “Aan die achtergrond heb ik veel, maar je krijgt vooraf van Amaryllis een uitgebreide training. Daarin leer je technieken die nodig zijn in het contact met de betrokkenen. Ik volg nog steeds opfriscursussen trouwens. Daarnaast hebben alle buurtbemiddelaars regelmatig overleg met elkaar. Om ervaringen te delen en tips uit te wisselen.”

Onpartijdig en zonder belang

Wat maakt iemand eigenlijk een goede buurtbemiddelaar? “Ieder van ons heeft unieke kwaliteiten. Juist het samenbrengen daarvan werkt heel goed. We bemiddelen altijd in duo’s, zodat je elkaar kunt aanvullen. Er zijn geen vaste koppels en al mijn collega’s hebben een eigen aanpak. Daar moet ik op inspelen en ik vind die interactie tijdens een bemiddeling erg interessant. Wat mijn eigen sterke punten zijn? Ik denk dat ik snel doorzie wat er echt speelt. Dat benoem ik vervolgens ook. Als ik vraag ‘hoe voelt dit voor jou”, dan breekt het antwoord dikwijls iets open. Ook bij de tegenpartij.” Dat buurtbemiddelaars vrijwilligers zijn werkt volgens Wienie positief. “We zijn onpartijdig en kiezen er heel bewust voor om anderen te helpen, zonder eigen belang. Dat wordt erg gewaardeerd.”

Nooit te oud

Een paar jaar geleden is Wienie met pensioen gegaan, maar ze is buurtbemiddelaar gebleven. En sinds een tijdje werkt ze weer, als invalkracht bij Fidesta in Grou. “Ik houd van uitdagingen en nieuwe dingen. Je bent nooit te oud om te leren en ik zoek altijd situaties op waar een leermoment in zit. Wel kies ik nu voor dingen waarbij ik ook nee kan zeggen, want ik ben inmiddels aan mijn vrijheid gehecht. Maar op die basis ga ik nog wel een tijdje door.”

Amaryllis is regelmatig op zoek naar vrijwillige buurtbemiddelaars. Wil je meer weten over dit bijzondere werk? Gea Niemeijer gaat graag met je in gesprek via 058 – 303 04 00 buurtbemiddeling@amaryllisleeuwarden.nl

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close