LeeuwardenVan alles

Gemeenteraadsverkiezingen: De bal ligt bij jou!

“Door te breken met gewoontes kunnen dingen veranderen”

In Nederland mogen 14 miljoen mensen stemmen. Daarvan is iets meer dan de helft boven de vijftig. 3,4 miljoen stemgerechtigden zijn 65 jaar of ouder. De senioren van Nederland zijn dus in staat om met hun stemgedrag het hele politieke klimaat van ons land te bepalen. Maar waarom zouden we dat moeten doen? 

De tekortkomingen van het ouder worden 

Vanaf de leeftijd van vijfentwintig jaar is er sprake van celafbraak in ons lichaam, maar pas vanaf vijftig beginnen we dat te merken. Het gaat allemaal wat minder en langzamer. Dat merken we op allerlei manieren. Een andere baan zoeken is moeilijk en een wat lager tempo op je werk is vaak niet mogelijk.

Is de politiek blij met senioren? 

Ouder zijn heeft veel goede kanten, maar die werken soms ook in ons nadeel. Herken je dit?

 

– Ouderen zijn bescheiden en laten amper van zich horen;
– Veel van hen blijven stemmen op de partijen waar ze altijd op stemden;
– Ze kunnen geen wegen blokkeren met tractoren en vrachtwagens en staken heeft geen zin;
– Ze zijn niet goed georganiseerd; er zijn amper sterke ouderenorganisaties;
– Ze zijn vaak tevreden;
– Ze schuwen geweld;
– Ze wachten rustig hun beurt af;

In vergelijking met veel andere groepen in de samenleving zijn ouderen een verademing. Met ons kun je praten, wij hebben een luisterend oor. Als de problemen van iedereen aan de orde zijn geweest, dan zijn de senioren aan de beurt. Maar dan is het geld bijna altijd op. De regering is dus blij met ons. Met ons kunnen ze de begroting altijd sluitend maken.

Waar blijkt dat dan uit? 

Onze AOW en de koppeling met het minimumloon. VVD, CDA, D66 en CU (de huidige coalitie) willen dat die koppeling verdwijnt. Dat betekent dat de AOW in de toekomst gewoon aangepast wordt en dat zal dan lager zijn dan het minimumloon. Dat is nu al het voorstel. (Bron ANBO)

In de Tweede Kamer (die wij in 2021 gekozen hebben) zijn alle oppositiepartijen tegen de ontkoppeling. Maar de oppositie is hier in de minderheid, waardoor zij dit niet kunnen tegenhouden. De oppositie in de Eerste Kamer (behalve Forum van Democratie) heeft er nu een stokje voor gestoken. Dankzij een meerderheid van PvdA, Fractie Nanninga , PVV, SP, PvdD, 50Plus, GroenLinks, Fractie Otten, SGP en onafhankelijke Senaatsfractie is de ontkoppeling, voorlopig, een halt toegeroepen.

In 2023 komt er een nieuwe Eerste Kamer, dus als wij senioren niet op de partijen stemmen die ons een warm hart toedragen, dan zijn wij over een paar jaar alsnog de klos.

Ons pensioen

Onze pensioenuitkeringen staan al ruim tien jaar stil en nu mag en kan er weer geïndexeerd worden. De verwachting is echter dat we weer wat kruimels krijgen. De politiek heeft het hier al die jaren (bewust?) af laten weten. Of waren wij te gemakkelijk?

Is de lokale politiek blij met ons?

Een ding is zeker, zij staan dichter bij de bevolking of wonen zelfs om de hoek. Dus als een partij het niet goed doet, worden raadsleden daarop aangesproken. Goede zaak! Maar kennen zij de problematiek van de ouderen en willen ze daar wat aan doen? Ik ga op onderzoek uit!

De gemeente Leeuwarden telt zeker 90.000 stemgerechtigden, waarvan meer dan de helft vijftig jaar of ouder is. 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn lokale politieke partijen die ook landelijk actief zijn, maar ook puur lokale partijen. Hoe kijken al die partijen tegen ouderen aan? Welke partijen hebben de belangen van ouderen hoog op de agenda en welke niet?

Ik heb de verkiezingsprogramma’s onderzocht op betrokkenheid bij ouderen. Als er sprake is van een partij die ook landelijk regeert, is ook hun landelijke standpunt over onze AOW en de koppeling met het minimumloon meegenomen. Heel veel lezen, tellen en internet raadplegen levert het onderstaande plaatje op. Hoe groener, hoe meer aandacht voor het welzijn en de portemonnee van ouderen. Hoe roder, hoe minder aandacht er is.

Als we de kleuren van de partijen gaan kwalificeren, dan zien we het volgende:

Partijen met aandacht voor ouderen
Gemeente Belangen leeuwarden
GroenLinks
Pvda

Gemeente Belangen Leeuwarden laat in haar programma zien dat er aandacht is voor ouderen. Bij GroenLinks en de PvdA is dat veel minder, maar in de landelijke politiek staan zij voor een AOW  met de koppeling met het minimumloon. Een stem op deze partijen is dus ook een stem voor onze portemonnee.

Voor nu te mager
058
FNP

Vanuit de FNP niet veel aandacht voor de ouderenproblematiek. Wat er over ons in staat is ontoereikend en soms zelfs betuttelend.
Omdat de ‘babyboom’-categorie de komende jarenveel vrije tijd krijgt, is het wenselijk dat oude kerkenpaden en jaagpaden die in verval zijn geraakt, in ere worden hersteld. dan kan deze groep mensen, wellicht met fysieke beperkingen, toch ook nog veilig gebruik maken van het recreatieve buitengebied” (Bron: Verkiezingsprogramma 2022-2026 FNP)

Vanuit 058 is er wel wat aandacht voor ouderen, maar niet alles is realistisch. FNP en 058 hebben een andere focus. Zij moeten nog veel seniorengeur opsnuiven en vertalen in hun programma’s. Ze hebben weer vier jaar de tijd om het te bewijzen. Voor nu te mager.

Weinig betrokken bij ouderen
CU
D66
VVD
CDA

De landelijke partijen D66, VVD, Cda en CU zetten ons met hun AOW plannen blijvend financieel onder druk en zijn dus seniorenonvriendelijk. Als lokale partijen doen ze het niet beter. In de lokale  verkiezingsprogramma’s van deze partijen krijgen ouderen weinig aandacht. Van de christelijke partijen (CDA/CU) had ik veel meer verwacht.

Onbestemd
Forum voor Democratie

Fvd heeft in de eerste Kamer onze AOW gesteund, maar ons in de Tweede Kamer laten vallen. Het partijprogramma was nergens te vinden. Ik heb het opgevraagd, maar helaas niet gekregen. Daarom kon ik deze partij niet beoordelen. Deze partij is instabiel en wat nu zus is, is straks zo. Een stem op FvD voegt weinig toe aan het welzijn van senioren.

NB: een aantal partijen (Groen Links, CU, Pvda,D66) gebruikt de term inclusieve samenleving, waarmee bedoeld wordt: een samenleving waar iedereen meetelt (daarom hoeven ze ouderen niet apart te noemen). onduidelijkheid troef. In de partijprogramma’s waarbij dit aan de orde is, zie je vaak dat ouderen niet benoemd worden, maar ondernemers, jeugd, gezin, sekswerkers, LHBTI ’s, werknemers e.d. wel. Tip aan die partijen: maak programma’s duidelijk en helder en gebruik geen dure woorden, dan kunnen senioren het ook lezen.

Het goede voorbeeld 

“Naast een wethouder voor Jeugdzorg en jeugdbeleid willen wij dat er een wethouder komt die verantwoordelijk is voor ouderenbeleid” (bron: verkiezingsprogramma Groen Links 2022-2026)

Als het aan ons ligt komt er een speciale ouderenambtenaar die speciaal voor het ouderenbeleid wordt aangesteld en als gemeentelijke contactpersoon voor ouderen kan functioneren. (bron: verkiezingsprogramma Gemeente Belangen Leeuwarden 2022-2026)

Tot slot 

Duidelijk is dat veel politieke partijen niet op ouderen zijn afgestemd. Een paar partijen doen dat beter dan de rest, zoals Gemeente Belangen Leeuwarden, maar het houdt niet over. We kunnen dat veranderen door bij iedere verkiezing de seniorenvriendelijkheid per partij te onderzoeken en massaal te stemmen op de partijen die het beste met ons voor hebben. Maar ook door niet te stemmen op degenen die ons links laten liggen. Vergeet daarbij hoe je in het verleden hebt gestemd. Als we dat doen, dan worden we vanzelf serieus genomen. Immers, het aantal oudere stemmers wordt met de jaren groter en de partijen die ons niet zien stemmen wij kleiner.

De gemeenteraad doet vaak goed werk en verdient het om te weten dat wij senioren ertoe doen; met onze problemen, beperkingen en tekortkomingen, maar ook met onze kracht. Door op 16 maart kritisch en bewust te stemmen, kunnen we een gemeenteraad neerzetten die onze belangen oprecht verdedigt en behartigt. We kunnen in één klap het verschil maken. Als dat lukt, is dat een signaal naar de landelijke politiek.

Mijn oprechte mening is dat wij als senioren de politiek naar onze hand kunnen zetten. Maar daarvoor moeten wij breken met onze bestaande gewoontes en het radicaal anders doen. En dat kunnen we, maar wel met zijn allen. De bal ligt nu bij jou! ■

Over de schrijver

Martin van Mourik (69) woont in Franeker. Hij was werkzaam in de financiële sector en tot oktober 2020 raadslid in Leeuwarden (ouderenvraagstukken). Hij maakte de verzilverlening mogelijk, een lening die het voor senioren mogelijk maakt, om plezierig
en langer in hun eigen huis te blijven wonen.

Tags
Show More

Related Articles

Geef een reactie

Back to top button
Close
Close